Terapije s pomočjo konjev

S konji lahko pomembno vplivamo na napredek na različnih področjih razvoja, zato v terapije vključujemo vse osebe s posebnimi potrebami, prednost imajo otroci v času zgodnje obravnave. Terapije vodim usposobljena terapevtka s pomočjo konja, mag. prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike, posebne razvojne in učne težave in inštruktorica jahanja, Živa Logar.

Terapije se večinoma izvajajo individualno, pa tudi v skupinah, npr. za razvojne oddelke vrtca, razrede v šolah s prilagojenim programom vzgoje in izobraževanja, za razrede šol z nižjim izobrazbenim standardom, za otroke s čustvenimi in vedenjskimi težavami, dolgotrajno bolnimi ….

Ločimo med terapijami in aktivnostmi s pomočjo konja. Aktivnosti prav tako pozitivno vplivajo na več področij razvoja kot terapije, vendar so terapije nujno kontinuirane, sledimo določenim individualiziranim ciljem, sestavi se terapevtski program, ki je prilagojen vsakemu vključenemu posamezniku ali skupini. Terapije so kontinuirane in je priporočljivo obiskovanje za daljše časovno obdobje, da so rezultati vidni in merljivi.

Rezervirajte si svoj termin za prehodni razgovor po elektronski pošti ali prek telefona 031 216 438.